Měření rychlosti internetu

Jedno ze základních měřítek internetového připojení je rychlost. Rychlost se nechá počítat dvěma způsoby, které vzásadě znamenají to samé, pouze se liší řádově.

Například, pokud si pořídíte připojení k internetu od firmy xy o rychlosti 4096kbit / 512kbit což znamená 4Mbit při stahování (4096/1024) a 0.5Mbit na uploadu (odesílání mailů, fotek...). Tato rychlost je bitová, tzn. počet přenesených bitů za jednu sekundu.

Tady vzniká většinou omyl, který panuje snad od počátku masivnějšího rozšíření internetu. Jelikož bit je jednička nebo nula, není lajkovi přesně srozumitelné kolik "informací" se při přenosu jedno bitu, skutečně dostane. Bajt je osm bitů - tedy kombinace osmi jedniček a nul ze které je možno složit jedno písmeno. Běžné prostředí na počítači nás obklopuje pouze jednotkamy typu bajt. Při stahování souboru Nám ukazuje velké "B" jako bajt i soubory jsou značeny v kilobajtech(kB, kiB) nebo megabajtech(MB, MiB). Pokud bychom tedy chtěli přepočítat naši výše uvedenou rychlost na tyto jednotky - které se nám objevují např. v prohlížeči, tak jí stačí vydělit osmi, tzn 4096/8 bude 512kB/s - toto číslo by se přibližně mělo zobrazovat v prohlížeči. Při odesílání souboru (uploadu) bychom měli tedy dostahovat rychlosti 64kB/s.Rychlost uploadu a downloadu si můžete bez stahování změřit na následujících serverech

Servery na měření rychlosti

Server dsl.cz
Server rychlost.cz